Umthetho wabucala

I-Uniproma ihlonipha kwaye ikhusela ubumfihlo babo bonke abasebenzisi benkonzo.Ukuze unikeze ngeenkonzo ezichanekileyo kunye nezomntu, i-uniproma iya kusebenzisa kwaye iveze ulwazi lwakho lomntu ngokuhambelana nemimiselo yalo mgaqo-nkqubo wabucala.Kodwa i-uniproma iya kuphatha olu lwazi ngeqondo eliphezulu lokukhuthala kunye nobulumko.Ngaphandle kokuba kubonelelwe ngenye indlela kulo mgaqo-nkqubo wabucala, i-uniproma ayisayi kuveza okanye inike ulwazi olunjalo kubantu besithathu ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili.I-Uniproma iya kuwuhlaziya lo mgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha.Xa uvumelana nesivumelwano sokusetyenziswa kwenkonzo ye-uniproma, uya kuthathwa ngokuba uvumile kuyo yonke imixholo yalo mgaqo-nkqubo wabucala.Lo mgaqo-nkqubo wabucala uyinxalenye yesivumelwano sokusetyenziswa kwenkonzo ye-uniproma.

1. Ubungakanani besicelo

a) Xa uthumela i-imeyile yombuzo, kufuneka ugcwalise ulwazi olufunekayo ngokwebhokisi yombuzo;

b) Xa undwendwela iwebhusayithi ye-uniproma, i-uniproma iya kurekhoda ulwazi lwakho lokukhangela, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwiphepha lakho lokutyelela, idilesi ye-IP, uhlobo lwe-terminal, ummandla, umhla wokutyelela kunye nexesha, kunye neerekhodi zephepha lewebhu ozifunayo;

Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba olu lwazi lulandelayo alusebenzi kulo Mgaqo-nkqubo waBucala:

a) Ulwazi lwegama elingundoqo olifakayo xa usebenzisa inkonzo yokukhangela enikezelwa yiwebhusayithi ye-uniproma;

b) Ulwazi olufanelekileyo lophando oluqokelelwe yi-uniproma, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwimisebenzi yentatho-nxaxheba, ulwazi lwentengiselwano kunye neenkcukacha zovavanyo;

c) Ukwaphulwa komthetho okanye imithetho ye-uniproma kunye namanyathelo athathwe yi-uniproma ngokuchasene nawe.

2. Ukusetyenziswa kolwazi

a) I-Uniproma ayisayi kubonelela, ithengise, irente, yabelane okanye ithengise ngeenkcukacha zakho kulo naliphi na iqela lesithathu elinganxulumananga, ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili, okanye elo qela lesithathu kunye ne-uniproma ibonelela ngeenkonzo kuwe, kwaye emva kokuphela kolu lwazi. iinkonzo, abasayi kuvunyelwa ukuba bafikelele kulo lonke ulwazi olunjalo, kuquka nezo bezifikeleleka kubo ngaphambili.

b) I-Uniproma nayo ayivumeli nawuphi na umntu wesithathu ukuba aqokelele, ahlele, athengise okanye asasaze ngokukhululekileyo iinkcukacha zakho nangayiphi na indlela.Ukuba nawuphi na umsebenzisi wewebhusayithi ye-uniproma ufunyenwe ebandakanyeka kule misebenzi ingentla, i-uniproma inelungelo lokuphelisa isivumelwano senkonzo kunye nalo msebenzisi ngoko nangoko.

c) Ngenjongo yokusebenzela abasebenzisi, i-uniproma inokukunika ulwazi onomdla kulo ngokusebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga ekuthumeleni imveliso kunye nolwazi lwenkonzo, okanye ukwabelana ngolwazi namaqabane e-uniproma ukuze bakuthumelele. ulwazi malunga neemveliso kunye neenkonzo zabo (emva koko kufuna imvume yakho yangaphambili).

3. Ukubhengezwa kolwazi

I-Uniproma iya kubhengeza yonke okanye inxalenye yolwazi lwakho lobuqu ngokuhambelana neminqweno yakho okanye amalungiselelo omthetho kwezi meko zilandelayo:

a) Ukuxela kumntu wesithathu ngemvume yakho yangaphambili;

b) Ukuze unikeze ngeemveliso kunye neenkonzo ozifunayo, kufuneka wabelane ngolwazi lwakho lomntu wesithathu;

c) Ngokwamalungiselelo afanelekileyo omthetho okanye iimfuno zamaziko olawulo okanye ezomthetho, achaze kwiqela lesithathu okanye amaziko olawulo okanye ezomthetho;

d) Ukuba waphula imithetho efanelekileyo kunye nemimiselo yaseTshayina okanye isivumelwano senkonzo ye-uniproma okanye imigaqo efanelekileyo, kufuneka uchaze kumntu wesithathu;

f) Kwintengiselwano eyenziwe kwiwebhusayithi ye-uniproma, ukuba naliphi na iqela kwintengiselwano lizalisekise okanye lizalisekisa ngokuyinxenye izibophelelo zentengiselwano kwaye lenza isicelo sokuvezwa kolwazi, i-uniproma inelungelo lokugqiba ukunika umsebenzisi ulwazi oluyimfuneko olufana nomfowunelwa. ulwazi lwelinye iqela ukuququzelela ukugqitywa kwentengiselwano okanye ukulungiswa kweengxabano.

g) Okunye ukudiza i-uniproma ikubona kufanelekile ngokuhambelana nemithetho, imimiselo okanye imigaqo-nkqubo yewebhusayithi.