Inkcubeko yethu

Umbono wethu

Vumela iikhemikhali zisebenze.
Vumela ubomi butshintshe.

Injongo yethu

Ukuhambisa ngcono
kunye nehlabathi eliluhlaza.

Imilinganiselo Yethu

Imfezeko & Nokuzinikela, Ukusebenza Kunye & nokwabelana ngeMpumelelo;
Ukwenza Okulungileyo, Ukwenza Okulungileyo.

Ukuziphatha Kwethu

Beka Abathengi kuqala

Beka Abathengi kuqala

Umntu wanamhlanje wezonyango

Bonisa Ingqibelelo

Zama ukuGqwesa

Zama ukuGqwesa

Phumelela kwiZiphumo

Phumelela ngenxa
Iziphumo

Yamkela utshintsho

Landela iNtsebenziswano
kunye noMsebenzi weQela

Ukusungula izinto ezintsha

Yamkela utshintsho
kunye neInnovation