Inkcubeko yethu

Umbono wethu

Vumela ukusebenza kweekhemikhali.
Vumela ubomi butshintshe.

Umnqophiso wethu

Ukuhambisa okungcono
kunye nehlabathi eliluhlaza.

Imilinganiselo yethu

Imfezeko kunye nokuzinikela, ukuSebenza kunye nokwabelana ngempumelelo;
Ukwenza into eyiyo, ukuyenza ngokuchanekileyo.

Ukuziphatha kwethu

Put Customers First

Beka abaThengi kuqala

Modern medical person

Bonakalisa ingqibelelo

Strive for Excellence

Zabalazela ukuGqwesa

Execute for Results

Phumeza
Iziphumo

Embrace Change

Sukela ukusebenzisana
kunye nokusebenzisana

Innovation

Lwamkele utshintsho
kunye noBuchule